Velkommen til fodbas listen

Idégrundlag

Vi er nogen musikere, der spiller til selskaber og fester,
for hvem det at spille bassen selv med foden er en bærende del af vores musik.

Vi vil med denne hjemmeside søge at udbrede kendskabet til fodbas,
og dermed få andre til at sætte pris på den og holde af den, som vi selv.

Listen og debatsiden

Listen
Er en liste over musikere, der opfylder de krav, som sikrer en efter vor målestok høj kvalitet på musikerne.
En central del er vore kunders mulighed for via debatsiden at komme med kritik,
der i sin yderste konsekvens kan betyde, at en musiker må forlade listen.

Debatsiden
Er et webforum for musikerne på listen, deres kunder og andre interesserede.
Her drøftes emner af fælles interesse, foruden ris og ros af musikerne på listen.

Fodbas
Fodbas.dk v/Tommy Jo · Telefon 32 22 28 06 · info@tommyjo.dk · www.tommyjo.dk